Vyšlo posolstvo ku Dňu modlitieb za duchovné povolania 2018

„Nie sme tu náhodou, nie sme zmietaní sledom neusporiadaných udalostí, ale naopak, náš život a naša prítomnosť vo svete sú výsledkom božieho povolania.“ Túto myšlienku vyslovil Svätý Otec vo včera publikovanom posolstve k 55. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania. Celá Cirkev sa bude spoločne modliť na tento úmysel v nedeľu Dobrého pastiera 22. apríla 2018.

Pápež František sa v posolstve s titulom: „Počúvať, rozlišovať, žiť povolanie od Pána“ zamýšľa nad troma postojmi, ktoré je potrebné mať k správnemu poznaniu osobného povolania. Tieto tri aspekty sa prejavili aj v živote Ježiša Krista, ktorý načúva Božiemu slovu, rozlišuje obsah misie, ktorú mu zveril Otec a ohlasuje svoj príchod, aby ju naplnil – ako o tom svedčí evanjelista Lukáš (Lk 4,16-21).

Svätý Otec v posolstve pripomenul aj blížiace sa 15. riadne generálne zhromaždenie Biskupskej synody, ktoré sa bude v októbri budúceho roka venovať vzťahu medzi mladými, vierou a povolaním.

Zdroj: RV, ab
-fc-