Zasvätený život má budúcnosť – rozhovor s účastníkmi kongresu o pastorácii povolaní

Sprevádzanie mladých pri rozlišovaní povolania je súčasťou témy synody 2018. Na kongrese, ktorý zorganizovala v Ríme v prvých troch decembrových dňoch Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, sa zúčastnilo 800 rehoľníkov a rehoľníčok z celého sveta.

Slovensko malo bohaté zastúpenie: osem rehoľných sestier a dvoch kňazov. Zo ženských kongregácií prišli školské sestry sv. Františka, saleziánky, sociálne sestry, satmárky a františkánky Premenenia Pána. Mužské rehole zastupovali dvaja verbisti.

S dojmami zo stretnutia sa pre Vatikánsky rozhlas podelili páter Ján Kušnír SVD, sestra Marta Andraščíková zo Spoločnosti sociálnych sestier a páter Milan Toman SVD. Rozhovor s nimi nájdete TU vo zvukovej podobe.

Zdroj: RV, jb
-fc-