Výstava Rehoľné rúcho – súčasť zasväteného života

Výstavná miestnosť Trnavskej arcidiecézy Galéria opäť otvára svoje brány návštevníkom. Pri príležitosti Roka zasväteného života bude od 24. júna do 31. augusta 2015 možné navštíviť výstavu s viac ako 50 rehoľnými odevmi z celého Slovenska.

Pod záštitou trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha sa dnes 24. júna, na sviatok patróna arcidiecézy sv. Jána Krstiteľa, slávnostne otvorí výstava s názvom Rehoľné rúcho – súčasť zasväteného života, v priestoroch Galérie Trnavskej arcidiecézy, ktorá potrvá až do konca augusta.

Cieľom organizátorov výstavy je priblížiť verejnosti ženské aj mužské rehoľné komunity na Slovensku, ktoré zasvätili svoj život Bohu. Každodennou súčasťou ich zasväteného života je rehoľné rúcho, ktoré ich sprevádza po všetky dni a zároveň rozlišuje od ostatných rehoľných spoločenstiev. Rozmanitosť týchto komunít nespočíva len v odeve, ale najmä v ich poslaní, charizme a spiritualite. Cieľom výstavy je oboznámenie širokej verejnosti s množstvom spoločenstiev, ktoré sa okrem duchovnej a kontemplatívnej činnosti venujú aj vzdelávaniu mládeže, sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a opatrovateľskej činnosti. V neposlednom rade ponúka výstava možnosť zastaviť a zamyslieť sa nad ľuďmi, ktorí svoj život obetovali Bohu, pomoci blížnym, núdznym a trpiacim.

Vstup do výstavných priestorov je z ulice M. Schneidera Trnavského v dňoch utorok – nedeľa od 11.00 do 18.00 hodiny.

Mgr. Adrián Lančarič, kurátor výstavy

Zdroj: www.abu.sk;