Zomrela sr. Nirmala, nástupníčka Matky Terezy z Kalkaty

V Kalkate zomrela dnes v noci sr. Nirmala Joshi, ktorá viedla Misionárky lásky po bl. Matke Tereze a založila ich kontemplatívnu vetvu. Zomrela vo veku 81 rokov v dôsledku vážnych zdravotných problémov. Pohrebné obrady sa budú konať zajtra o 16. hodine miestneho času v Kalkate.
Sr. Nirmala sa narodila v roku 1934 v Ranchi, ktoré bolo v tom čase súčasťou provincie Bihar a Orissa. Hoci pochádzala z hinduistickej rodiny, vychovávaná bola kresťanskými misionármi v Patne, hlavnom meste štátu Bihar. V tom čase spoznala Matku Terezu a vyjadrila túžbu rovnako slúžiť chudobným. Po konverzii na katolícku vieru vstúpila do kongregácie Misionárok lásky. Sr. Nirmala, inak absolventka politických vied s praxou advokátky, založila v roku 1976 kontemplatívnu vetvu Misionárok lásky, ktorú viedla až do roku 1997, keď bola – šesť mesiacov po smrti zakladateľky Matky Terezy – zvolená za jej následníčku. Mandát generálnej predstavenej Misionárok lásky skončil sr. Nirmale 25. marca 2009, keď ju nahradila spolusestra nemeckého pôvodu Mary Prema Pierick, ktorá je v čele kongregácie dodnes.

Zdroj: RV; -jk-