Vznikla nová platforma pre tímy zodpovedné za pastoráciu mládeže

Dikastérium pre mládež, laikov, rodinu a život spustilo 15. októbra 2020 novú komunikačnú platformu určenú pre úrady zodpovedné za pastoráciu mládeže pri biskupských konferenciách, ako aj pre združenia a hnutia, ktoré sa podieľajú na pastorácii mládeže. Ide o stránku www.synodinaction.net, zástupcom pastorácie mládeže z celého sveta ju predstavili na online webinári. Zo Slovenska sa na ňom zúčastnil tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Matúš Reiner.

„Cieľom platformy je poskytnúť širšiu možnosť komunikácie úradov Digastéria pre mládež, laikov, rodinu a život, národných koordinátorov poverených za pastoráciu mládeže a ich kanceláriami a zástupcami združení a hnutí. Na úrovni univerzálnej Cirkvi sa zároveň prostredníctvom svojej štruktúry zameriava na prepojenie iniciatív konaných pre mladých ľudí po celom svete, výmenu informácií a plánovanie aktivít,“ informoval TK KBS Sekretariát Rady pre mládež a univerzity KBS.

V druhej časti online stretnutia zástupcovia Organizačného tímu Svetových dní mládeže v Lisabone predstavili jednotlivé etapy príprav tohto podujatia plánovaného na rok 2023. Hosťujúcou krajinou by tentokrát malo byť Portugalsko.

Zdroj: TK KBS