Youcat Biblia pre mladých je už aj v slovenčine

Spolok svätého Vojtecha vydal pre mladých v slovenčine Youcat Bibliu na zblíženie sa so Svätým Písmom, ku ktorému úvod napísal pápež František.

Nájdete tam návod na čítanie Biblie, obrázky aj od mladých, mapy, myšlienky známych osobností, vysvetlivky, výstižné nadpisy, pútavé úvody a výber najdôležitejších textov Starého a Nového Zákona.

Okrem Ducha Svätého a svätopiscov je Youcat Biblia napísaná medzinárodným tímom odborníkov na Bibliu a pastoráciu.