Ctitelia karmelitánskeho škapuliara sa stretnú na Starých Horách

Sobotné dopoludnie 28. júla 2018 bude na Starých Horách patriť ctiteľom karmelitánskeho škapuliara. Je to už siedme takéto stretnutie na mariánskom pútnickom mieste blízko Banskej Bystrice.

Karmelitán P. Jaroslav Suroviak bude mať pre ctiteľov škapuliara prednášku po adorácii, ktorá začne o 8.30 hod. Modlitba svätého ruženca patrí k typickým prejavom mariánskej úcty, aj preto je súčasťou programu, ktorého vyvrcholením bude svätá omša celebrovaná generálnym vikárom banskobystrickej diecézy Branislavom Koppalom. Noví záujemcovia o prijatie škapuliara ho budú môcť prijať na konci slávnosti.

Člen škapuliarskeho bratstva môže byť súčasne aj členom iného bratstva či spoločenstva a môžu ho prijať deti po 1. svätom prijímaní, mládež, slobodní, manželia, zasvätení i kňazi. Škapuliar nosili aj pápeži, napr. svätý Ján Pavol II.

Úcta k Panne Márii Karmelskej, zviazaná s históriou a duchovnými hodnotami Rádu bratov Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel, je vyjadrená prostredníctvom škapuliara. A preto ten, kto ho prijme, stáva sa členom rodiny Rádu a zaväzuje sa žiť jeho spiritualitu so všetkými osobitosťami svojho stavu.

-fc-