Začal noviciát u Misijných sestier služobníc Ducha Svätého

Ukáž, čo v tebe je – začiatok noviciátu Misijných sestier služobníc Ducha Svätého

V piatok, 20. mája 2016, na sviatok bl. Matky Jozefy, spoluzakladateľky Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, začali štyri postulantky dvoch európskych provincií ďalšiu etapu svojej rehoľno – misionárskej formácie, noviciát. Noviciát je uvedenie do bezpodmienečného nasledovania Krista na ceste evanjeliových rád podľa spirituality našej Kongregácie a jej spôsobu života. Formácia noviciek prebieha v generálnom dome Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého v Ríme v Anglicko hovoriaci európskom noviciáte ( EEN – English speaking European noviciate) pod vedením slovenskej novicmajsterky sr. Laury Vlčákovej, SSpS.

Medzi novicky slovenskej provincie patrí Mirka zo Slovenska a Lenka z Českej republiky, z nemeckej provincie pochádza Anne a Ida.

Vedúcim motívom vstupu do noviciátu sa stal obraz života bl. Matky Jozefy, interpretovaný obrazom a slovom od Andrey Niehörster a sr. Michaely Leifgen SSpS.

Každá z nás maľovala jeden kúsok obrazu, ktorý sme pri sv. omši poskladali.  Obraz života Matky Jozefy sme potom prepojili s našimi vlastnými skúsenosťami, túžbami a nádejami a vyslovili sme naše prianie čoraz viac vrastať do Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého“, delia sa novicky.

Červená farba vyjadrovala lásku Matky Jozefy. Úplne naplnená láskou k Bohu nachádzala rôzne spôsoby ako žiť lásku slovom i skutkom, a bola presvedčená, že akákoľvek práca, ktorá sa vykonáva v láske, je veľmi cenná a dôležitá. Modrá farba bola znakom jej hlbokého vzťahu k Bohu a túžby po ňom. Matka Jozefa bola známa svojou nepretržitou modlitbou. „Nech je každý jeden dych prosbou o Ducha Svätého,“ hovorila sestrám. Zelená farba symbolizuje nádej, ktorá nás nesie. Kto má nádej, ten nemyslí v ľudských kategóriách. Nádej vidí v semienku strom. S nádejou je u Matky Jozefy úzko prepojená dôvera v Boha, odvaha a trpezlivosť. Toto všetko sú Božie milosti, o ktoré sa treba starať skrze modlitbu a komunitný život. Žltá prezrádza niečo o veselosti Matky Jozefy, ktorej zdrojom bola hlboká dôvera. Pretože zažila vo svojom živote, že všetko má svoj zmysel, nič ju tak ľahlo nezviedlo z cesty. So svojou radosťou zo života autenticky žila a ohlasovala Radostnú zvesť a vždy z nej vyžarovalo priateľstvo a teplo.

Svätá omša sa taktiež niesla v spomienke na smrť sr. Veroniky Theresie Ráckovej.

Sr. Hemma Jaschke, rakúska provinciálna predstavená a zodpovedná za počiatočnú formáciu, odovzdala novickám ako znak prijatia do noviciátu anglické Sväté Písmo a naše Konštitúcie. Na záver im udelili všetky sestry svoje požehnanie.

sr. Katarína Junasová SSpS