Začne sa Lasaliánsky jubilejný rok: 300. výročie smrti zakladateľa školských bratov

Pri príležitosti uplynutia 300 rokov od smrti sv. Jána Krstiteľa de La Salle, zakladateľa Inštitútu školských bratov, pápež František schválil Lasaliánsky jubilejný rok. Potrvá od 17. novembra 2018 do 31. decembra 2019.

Patrón katolíckych učiteľov sv. Ján Krstiteľ de la Salle sa narodil v roku 1651 v Remeši na severovýchode Francúzska. Ako 27-ročný začal spolupracovať v školách založených laikom Adrianom Nyelem. Zaviedol pedagogickú metódu, v ktorej sa rozhodol zanechať latinčinu a používať francúzštinu. Postupne pripravoval ďalších učiteľov, až v roku 1680 založil komunitu Bratov kresťanských škôl, na Slovensku známych ako školských bratov. Ján Krstiteľ de la Salle zomrel 7. apríla 1719. Za svätého bol vyhlásený v roku 1900 pápežom Levom XIII.

V súčasnosti je na celom svete 3652 školských bratov v 681 rehoľných komunitách. Spolu s vyše 100 tisíc laickými spolupracovníkmi vyučujú viac ako milión žiakov v 80 krajinách na piatich kontinentoch. Na Slovensku školskí bratia pracujú v Bratislave na Základnej škole sv. Jána de La Salle a na Gymnáziu Školských bratov. Majú komunity v Rusovciach a v Rači.

Školské zariadenia lasaliánskeho inštitútu reprezentujú všetky stupne vzdelávania, od materských škôl až po univerzity. Túto výchovnú činnosť vykonávajú pre všetky sociálne vrstvy so zvláštnou pozornosťou pre tých najchudobnejších a najbiednejších.

Zdroj: Vatican News, ab