Zástupcovia sekulárnych inštitútov na Slovensku sa stretli v Žiline

Zástupcovia sekulárnych inštitútov na Slovensku sa stretli uplynulú sobotu (24. septembra) na pravidelnom stretnutí v Žiline. Úvodné duchovné slovo vychádzalo z duchovných cvičení o Božom milosrdenstve a prinieslo inšpirácie ako sa viac podobať milosrdnému Otcovi v súčasnom svete. Následne sa účastníci stretnutia podelili so skúsenosťami ako prežívajú Svätý rok milosrdenstva vo svojich inštitútoch.

V dňoch 21. – 26. augusta sa uskutočnilo v Ríme medzinárodné stretnutie Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov (CMIS) na tému Srdcom Boha v srdci sveta. Na stretnutí sa zúčastnili štyri členky sekulárnych inštitútov zo Slovenska, ktoré sa podelili so svojimi zážitkami zo stretnutia. Ocenili rodinnú atmosféru, v ktorej sa nieslo celé stretnutie, srdečné a spontánne prijatie Svätým Otcom Františkom, ktorý pripravený príhovor odovzdal účastníkom po stretnutí. Osobitne oslovila prítomných téma arcibiskupa Mons. José Rodrígueza Carballa o formácii zasvätených vo svete.

V apríli tohto roku prijal zástupcov sekulárnych inštitútov Mons. Mario Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku. Účastníci stretnutia s otcom nunciom informovali ostatných o jeho priebehu a odovzdali od neho pozdrav, ocenenie tejto formy zasväteného života, povzbudenie k vernosti v osobnej modlitbe a k vzájomnej spolupráci v rámci Cirkvi.

Na programe stretnutia boli aj informácie z prezentovania zasväteného života vo svete na kňazských rekolekciách a stretnutiach so študentmi, rozhovor o ďalších možnostiach zviditeľnenia inštitútov a o tom ako informovať o ich činnosti na stránke www.zasvatenyzivot.sk.

Zástupcovia sekulárnych inštitútov zároveň naplánovali na jar budúceho roka formačné stretnutie pre všetkých členov pri príležitosti 70. výročia apoštolskej konštitúcie pápeža Pia XII. Provida mater Ecclesia, ktorou schválil všeobecný štatút sekulárnych inštitútov.

Zdroj: TK KBS informovala Mária Dravecká