Ešte stále je možné prihlásiť sa na Štúdium aktuálnych tém zasväteného života v Brne

Brnianska Akadémia kánonického práva otvára Štúdium aktuálnych tém zasväteného života. Prednášať budú prevažne odborníci z rímskych dikastérií (napr. Mons. José Rodríguez Carballo OFM, Leonello Leidi CP, Ambroży Skorupa SDS, Sebastiano Paciolla O.Cist, Amadeo Cencini FdCC). Cieľom štúdia je prispieť k prehĺbeniu právneho a teologického rozmeru danej problematiky, k plodnému dialógu a spolupráci nielen medzi inštitútmi navzájom, ale aj medzi inštitútmi a diecézami, a v neposlednom rade umožniť vzájomné stretnutie a dialóg zasvätených z Českej a Slovenskej republiky.

Štúdium je trojsemestrálne, dvojročné, vždy v sobotu (od 9.00 do 18.30) a začína už 8. októbra 2016 v augustiniánskom kláštore v Starom Brne. Simultánny preklad je zabezpečený. Termín na podanie prihlášok je posunutý na pondelok 3. októbra.

Podľa viceprezidenta Akadémie kánonického práva a biskupského delegáta pre zasvätený život v Brnianskej diecéze Josefa Jančářa O.Carm. kurz by mohol byť pre rehoľníčky a rehoľníkov veľmi obohacujúci, pretože by mal byť nielen teoretický, ale predovšetkým by mal poskytnúť zasväteným vhľad do praxe Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Viac informácií ohľadom štúdia a aktuálne informácie týkajúce sa organizácie môžete nájsť na stránke Akadémie. Prípadné otázky môžete zaslať na adresu sekretariátu: studium.vc@gmail.com

-fc-