Zástupcovia sekulárnych inštitútov sa stretli s apoštolským nunciom

Apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Nicola Girasoli prijal vo svojej rezidencii tri členky Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku. Cieľom stretnutia bolo predstaviť sekulárne inštitúty na Slovensku a spôsob ich zasväteného života vo svete.

Nuncius sa podelil o svoje skúsenosti so zasvätenými vo svete v Latinskej Amerike a vyzdvihol dôležitosť autentického svedectva, ktoré vychádza z evanjeliového života. Povedal, že je potrebné prežarovať svet Kristovým svetlom viac bez slov, zvnútra na každom mieste života.

Zaujímal sa o nové povolania a tiež o ťažkosti, ktoré členovia sekulárnych inštitútov prežívajú. Zástupkyne sekulárnych inštitútov pomenovali cesty, ktorými prichádzajú záujemcovia a záujemkyne o túto formu zasväteného života. Spomenuli i ťažkosti, s ktorými sa v rámci inštitútov stretávajú.

Počas stretnutia nuncius viackrát podčiarkol vzácnosť tejto charizmy v Cirkvi a zdôraznil potrebu stálej otvorenosti spoločenstiev, ako to často spomína pápež František. Nasledovala spoločná modlitba v kaplnke apoštolskej nunciatúry a požehnanie nuncia, informovala Konferencia sekulárnych inštitútov na Slovensku.

Zdroj: TK KBS
Ilustračné foto: Františka Čačková, OSF