Zasvätení budú sláviť svoj sviatok v Bazilike Santa Maria Maggiore

V deň zasväteného života, ktorý Cirkev slávi na Sviatok Obetovania Pána 2. februára, bude predsedať osobitnej svätej omši v pápežskej Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme prefekt Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz. Pri príležitosti sviatku zasväteným osobám adresoval osobitný list, zameraný na aspekt misie.

Svätej omši, ktorá sa začne o 18:00, bude predchádzať modlitba ruženca o 17:15.

Pripomeňme, že pápež František, ktorý zvyčajne v tento deň slávi svätú omšu so zasvätenými vo Vatikáne, bude 2. februára na svojej 40. apoštolskej ceste v Konžskej demokratickej republike, odkiaľ sa neskôr presunie aj do Južného Sudánu.

List prefekta: Aby Duch okysličil naše zasvätenie

V liste zasväteným prefekt Braz de Aviz rozvíja tému misie ako tretieho aspektu aktuálneho synodálneho procesu Cirkvi, ktorý prebieha na tému: Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia“. Kardinál slovami pápeža Františka pripomína, že „misia je kyslíkom kresťanského života: oživuje ho a očisťuje.“ Zasvätených oslovuje týmito slovami:

„Aby sme mohli žiť misiu Božím spôsobom, ako zasvätený život potrebujeme dych Ducha Svätého, aby okysličil naše zasvätenie, aby „rozšíril náš stan“, aby nedovolil, aby túžba vychádzať a dostať sa k druhým pre hlásanie evanjelia ochabla alebo bola zatienená, aby v nás znovu roznietil misionársky oheň. On je skutočným protagonistom misie a zároveň tým, kto udržiava sviežosť našej viery, aby neochabla.“

Kardinál Braz de Aviz zasvätených pozýva klásť si nasledovné otázky:

„Vzývame Ducha mocne a často, prosíme ho, aby v našich srdciach znovu roznietil misionársky oheň, apoštolskú horlivosť, nadšenie pre Krista a pre ľudstvo? Cítime nutkanie „hovoriť o tom, čo sme videli a počuli“ (1Jn 1.3)? Cítime túžbu po Kristovi? Trpíme a riskujeme v súlade s jeho pastoračným srdcom? Sme ochotní „rozšíriť svoj stan“, kráčať spoločne? A predovšetkým si položme otázku: to, čo nadchýna naše srdce je Ježišova osoba, jeho city, jeho súcit?“

Zdroj: TK KBS / VaticanNews
Ilustračné foto: archív Františky Čačkovej, OSF

1 komentáre k "Zasvätení budú sláviť svoj sviatok v Bazilike Santa Maria Maggiore"

  1. Spätný odkaz: Zasvätení odpovedajú / Ako im rehoľa zmenila život a v akej inej reholi si vedia seba predstaviť? - Zasvätený život