Zasvätení na Slovensku slávia jubilejný XXV. deň zasväteného života

Jubilejný XXV. deň zasväteného života, ktorý si pripomenieme na sviatok Obetovania Pána v utorok 2. februára 2021, sa bude aj na Slovensku sláviť netradičným spôsobom pre aktuálnu situáciu spojenú s obmedzeniami týkajúcimi sa vírusu COVID-19.

Zasvätení na Slovensku sa môžu duchovne spojiť počas slávenia svätej omše vysielanej z kaplnky TV Lux dňa 2. 2. 2021 o 18.30 hod., ktorú bude sláviť Mons. Stanislav Zvolenský, predseda Konferencie biskupov Slovenska. V mene zasvätených budú na nej prítomní aj zástupcovia vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku – P. Václav Hypius, CSsR, predseda KVRPS, a sestra Agnesa Jenčíková, CJ, zástupkyňa predsedu KVRPS. Diecézni biskupi pri príležitosti tohto sviatku zaslali zasväteným vo svojich diecézach listy, keďže sa s nimi nemôžu stretnúť osobne.

K dispozícii je tiež možnosť spojiť sa so zasvätenými po celom svete a pripojiť sa k svätej omši, ktorú bude dňa 2. 2. 2021 o 17.30 hod. sláviť Svätý Otec František v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne. Priamy prenos bude možné sledovať cez stream.

KVRPS pripravila preklad listu, ktorý napísali zasväteným pri príležitosti XXV. dňa zasväteného života, prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života Mons. João Braz de Aviz a jeho sekretár Mons. José Rodríguez Carballo, OFM.

Formou videoposolstva sa zasväteným prihovoril aj predseda Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS, Mons. Cyril Vasiľ, SJ.

V liste zasväteným vyjadril svoju blízkosť a podporu aj predseda KVRPS, redemptorista P. Václav Hypius: „Želám vám, aby tento deň bol pre nás všetkých novým impulzom, nech nezabúdame na slová iniciátora tejto myšlienky dnes už sv. Jána Pavla II., ktorý povzbudzoval, aby sme počas tohto dňa chválili Pána a ďakovali mu za dar zasväteného života; presadzovali v celom Božom ľude jeho povedomie a vážnosť; veď každého z nás pozval k oslave zázrakov, ktoré s nami urobil Pán. S vyjadrením úprimnej blízkosti a hlbokého ocenenia dobra, ktoré robíte všade tam, kde pôsobíte, aj v tomto neľahkom období pandémie zostávam s vami spojený v modlitbách.“

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí 72 reholí, 44 ženských a 28 mužských, ktoré majú svojich rehoľníkov a rehoľné sestry v 419 rehoľných komunitách. Viac o ich živote ponúkajú webstránky www.kvrps.sk a www.zasvatenyzivot.sk.

-fc-