Zasvätení on-line

Katedra žurnalistiky KU v Ružomberku bude v dňoch 5. – 7. septembra 2014 uvádzať do tajov médií zasvätených, ktorí nechcú zostať off- line. Inšpirovaná Svätým Otcom Františkom, ktorý vyzýva, aby sme len neprechádzali po digitálnych cestách, ale vytvárali priestor skutočného stretnutia a využili všetky dostupné prostriedky pre evanjelizáciu, organizuje redakcia časopisu Zasvätený život v spolupráci s Katedrou žurnalistiky seminár Zasvätení on-line. Účastníci sa oboznámia so základmi printovej, televíznej a foto- žurnalistiky a s využívaním sociálnych sietí. Naučia sa, ako napísať či natočiť pútavú správu z podujatia, čo do nej zahrnúť a čoho sa vyvarovať, ako informácie o svojej komunite dostať do médií a ako pri propagácii využívať sociálne siete. Lektormi seminára budú doc. Terézia Rončáková, PhD., Imrich Gazda, PhD., Pavol Dzivý, PhD., Peter Kravčák, PhD., Rastislav Dluhý, PhD., Matúš Demko, PhD. a hosťami budú Rastislav Hamráček, Jaroslav Barborák a Martin Linhart.
Seminár je súčasťou projektu Z4Z Zasvätení pre zasvätených, ktorý prebieha v spolupráci s vyššími rehoľnými predstavenými mužských a ženských reholí a vďaka finančnej podpore RENOVABIS – akcie solidarity nemeckých katolíkov s ľuďmi v strednej a východnej Európe i z dotácie Nemeckej biskupskej konferencie.

-ms-