Zasvätení sa pýtajú pápeža: Ako ísť s naším málom na periférie?

Pri pastoračnej návšteve Milánskej arcidiecézy v sobotu 25. marca sa pápež František stretol s kňazmi a zasvätenými osobami, ktorých sa v milánskom Dóme zišlo okolo 4000.

Na prianie Svätého Otca malo stretnutie formu dialógu. Prvú otázku položil jeden z kňazov, druhú stály diakon a tretiu rehoľná sestra. Tá sa pápeža opýtala: „Ktoré životné periférie a ktoré oblasti si máme voliť s našimi málo silami, uvedomujúc si, že sme v našich časoch menšina?“

Pápež František odpovedal: „Páči sa mi začať od slova menšina. Bežne – ale nechcem povedať, že toto je ten prípad – je to slovo, ktoré je sprevádzané pocitom rezignácie. Bez toho, aby sme si to uvedomili, vždy, keď myslíme alebo konštatujeme, že je nás málo alebo že sme starí, keď pociťujeme ťarchu, krehkosť viac než oslnivý lesk, náš duch začína byť nahlodávaný rezignáciou. Rezignácia potom vedie k apatii. Verím, že tu sa začína prvá reakcia, na ktorú by sme si mali dávať pozor: málo áno, v menšine áno, rezignácia nie!“

Pápež František známym evanjeliovým obrazom pripomenul, že zasvätené osoby majú byť soľou zeme a kvasom. Pritom vtipne poznamenal, že nevadí, ak je zasvätených málo, pretože presolené jedlo sa nedá jesť. Vyzval zasvätených, aby boli skôr kvasom, ktorý prekvasí. „Nie iba prežiť, ale žiť!“

Zdroj: RV, ab
-fc-