Zasvätení v Santiagu prežívali Jubileum milosrdenstva

Zasvätení arcidiecézy chilského Santiaga odpovedali dňa 22. júna na pozvanie prežiť spoločne v roku Jubilea milosrdenstva púť zasvätených po uliciach Santiaga. Presunuli sa z Farnosti sv. Františka de la Alameda a pokračovali postupne do katedrály . Toto putovanie prežili v modlitbe a s vypovedanými svedectvami zasvätených. Záverečným momentom púte bol prechod bránou milosrdenstva v katedrále Santiaga. Pripomenuli si Boha živého a milosrdného, ktorý je prítomný aj v bolesti a v nádejach ľudu. Inšpirovaní slovami pápeža Františka: „Sme povolaní byť konkrétnym a prorockým znamením blízkosti Boha, čo vychádza zo skúsenosti krehkosti, hriechu a zranenia človeka našej doby,“ sa vrátili do svojich komunít posilnení skúsenosťou spoločného putovania za Božím milosrdenstvom.

Zdroj: conferre.cl

-ms-