Zasvätený život v službe novej evanjelizácie

Zasvätený život v službe novej evanjelizácii bude témou štvrtého sympózia organizovaného Federáciou ázijských biskupských konferencii na rok 2015.

Toto podujatie, plánované pravdepodobne v Bangkoku od 20. do 24. júla budúceho roku, zamýšľa zozbierať plody dvoch silných momentov života Cirkvi: generálnej biskupskej synody konanej v roku 2012 na tému Nová evanjelizácia a Roku zasväteného života, ktorým bude rok 2015.

Oficiálny začiatok sympózia predchádza otvárací list, poslaný mons. Winstonom Fernandom, prezidentom sekcie pre zasvätený život, všetkým biskupom, kňazom, rehoľníkom a všetkým kongregáciám v Ázii. Okrem toho je každý vyzvaný odpovedať na dotazník, pozostávajúci z ôsmich krátkych otázok. Dotazník vyzýva predovšetkým k reflexii nad významom novej evanjelizácie v prostredí miestnych cirkvi a v osobných skúsenostiach zasväteného a náboženského života. Teda ide o uvedenie konkrétnych príkladov ohlasovania evanjelia v dnešnej spoločnosti. Taktiež vyzýva vymenovať všetky podnety, ale aj prekážky, ktoré sa nachádzajú na ceste novej evanjelizácie. Nakoniec žiada vymenovať vhodné návrhy metód pre zhodnotenie prorockej úlohy Cirkvi vo vzťahu k štátu, spoločnosti a k iným cirkvám a náboženstvám.

(Zdroj: www.vidimus dominum.org)

-sc-