Don Bosco veril mladým

„Don Bosco veril mladým aj vtedy, keď to nikto nerobil. Dnes sa stáva to isté, mladí nie sú dôležití. Potrebujeme si však pripomenúť, že mladí nie sú len budúcnosť, ale aj prítomnosť. Preto je dôležité dať im možnosť práce, formácie a rodinu. Predchádzať, mať preventívny prístup znamená vsadiť na potenciál mladých,“ povedal don Pascual Chaves Villanueva, najvyšší predstavený saleziánov, pri predstavovaní osláv 200. výročia narodenia Don Bosca na tlačovej konferencii v Ríme. Počas nej vyzdvihol aktuálnosť osoby Don Bosca, pretože vedel čítať sociálne a spoločenské pomery svojej doby, pre jeho schopnosť postaviť na prvé miesto svojho záujmu a námahy mladých žijúcich v náročných podmienkach a dal im ten najväčší dar, ktorý im mohol ponúknuť – výchovu. Oslavy sa oficiálne začnú 16. augusta tohto roku a potrvajú do 16. augusta 2015. Tomuto aktu predchádzali tri roky príprav, ktorých ovocím bolo pre celú saleziánsku rodinu znovuobjavenie histórie (2011 – 2012), pedagogiky (2012 – 2013) a spirituality Don Bosca (2013 – 2014). Spomedzi všetkých pripravovaných aktivít a podujatí je dôležité podčiarknuť návštevu pápeža Františka v Turíne, spojenú s uctením si Turínskeho plátna, a svetové stretnutie mladých.

(Zdroj: www.relipress.org)

-sc-