Zatti, náš brat (video)

Týždeň pred Veľkou nocou vydala Kongregácia pre kauzy svätých niekoľko nových dekrétov týkajúcich sa procesov blahorečenia a svätorečenia. Prvý z nich potvrdzuje zázrak na príhovor saleziánskeho rehoľníka bl. Artemida Zattiho, ktorý bol talianskeho pôvodu a pôsobil ako zdravotník v Argentíne, kde je známy ako „priateľ chudobných“, informovalo Rádio Vatikán.

Kto to bol?

Viedma, 1941: Artémides Zatti, zdravotník a saleziánsky rehoľník, je nútený opustiť nemocnicu, kde pracoval celé desaťročia. Jeho viera i odvaha sú skúšané.

Zatti, náš brat (2020) je krátkometrážny film o saleziánskom zdravotníkovi Artémides Zattim (1880-1951), ktorý štyridsať rokov svojho života venoval starostlivosti o chudobných a chorých vo Viedme, Río Negro. Riadil tam jednu z prvých nemocníc v Patagónii, ktorá dnes nesie jeho meno. Blahorečený bol v roku 2002.

Film vyrobil Boletín Salesiano s podporou saleziánskych provincií v Argentíne, Saleziánskych misií (Španielsko) a Saleziánov dona Bosca na celosvetovej úrovni.

Trvanie: 31 minút
Pôvodný jazyk: španielsky
Titulky sú k dispozícii v angličtine, taliančine, portugalčine, poľštine, francúzštine, slovinčine aj v slovenčine.
Môžete ho vidieť v kvalite FULL HD, 2K a 4K.

www.zattilapelicula.com.ar
Foto: wikiwand.com

Daniel Imriška, SDB