V Žiline sa konalo formačné stretnutie sekulárnych inštitútov Slovenska

V sobotu 1. októbra sa v Žiline zišlo približne 60 členov sekulárnych inštitútov Slovenska na spoločnom formačnom stretnutí, ktorého témou bolo: Kráčať spolu… inšpirácia pre sekulárne zasvätených. V úvode stretnutia prítomné inštitúty krátko prestavili svojich zakladateľov, spiritualitu a misiu svojho inštitútu.

Prostredníctvom videopozdravu prítomných pozdravil košický eparcha, arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ, SJ. Predseda Rady pre inštitúty zasväteného života ich povzbudil k tomu, aby stretnutie „prispelo k obnovenej horlivosti a radosti v tej forme zasväteného života, ktorú si zvolili.“

Prednáškou s názvom „Za synodálnu Cirkev – kráčajme spolu…“ jedna z prednášajúcich voviedla členov sekulárnych inštitútov do spoločného uvažovania o synodalite, jej cieľoch a metóde. Hoci sa zúčastňovali synodálneho procesu v diecézach, predsa bolo vzácne a dôležité pripomenúť si, ako máme a chceme kráčať spolu so svetom. Ako „stúpenci cesty“  vidieť v pravde jeho situáciu a zoči-voči „zmene epochy“ mať zodpovednú spoluúčasť svojím sekulárnym zasvätením na  misii Cirkvi.

Modlitbou, počúvaním volania Ducha Svätého do budovania spoločnosti a priblíženia sa k svetu, vydávaním svedectva jednoty a svojimi sľubmi čistoty, chudoby a poslušnosti byť prorokmi kresťanského spôsobu života vo svete a svedčiť o tom, že sa to dá. Urobiť prítomným svet v Cirkvi, kričať do uší dnešného človeka, že je možný nový spôsob bytia. Byť prítomnými na perifériách života. 

Spoločná svätá omša zavŕšila dopoludňajší program. Po spoločnom obede a priestore pre vzájomné rozhovory a zdieľanie sa účastníci rozdelili do pracovných skupín, v ktorých konkretizovali podnety predložené v prednáške a vzájomne sa povzbudili svojimi skúsenosťami. Popoludní sa súčasne uskutočnilo zasadanie Konferencie sekulárnych inštitútov Slovenska (KSIS), ktorého hlavným bodom boli voľby do orgánov KSIS, poďakovanie za službu tým, ktorí sa na nej v ukončenom volebnom období podieľali a naplánovanie programu KSIS pre ďalšie obdobie. Do služby predsedu KSIS bola zvolená regionálna vedúca sekulárneho inštitútu Madonna della Strada.

TK KBS informovala Konferencia sekulárnych inštitútov Slovenska
Ilustračné foto: Ján Miške