Zažiť jezuitské „Viac“ príde do Prahy skoro 250 mladých

Na stredoeurópskom stretnutí mladých Magis Central Europe 2017, ktoré sa uskutoční koncom júla v Prahe, očakávajú takmer 250 mladých ľudí z 22 krajín. Organizátori privítajú účastníkov z rôznych krajín – popri štátoch strednej a západnej Európy, ako je Rakúsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Taliansko či Rumunsko, do programu sa prihlásili tiež mladí veriaci z Egypta, Sýrie, Libanonu, Ruska a účastník z Indie.

Vyvrcholeniu podujatia predchádza program na rôznych miestach v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku a Maďarsku, v Slovinsku, v rakúskych Alpách a tiež v povojnovom území Kosova. Tieto miesta sa im na týždeň stanú domovom. V menších skupinkách, ktorých členovia sú vždy kombináciou rôznych národností, budú prostredníctvom rozličných aktivít objavovať krásy prírody, umenia, poznávať nových ľudí a kultúry. Spoločným cieľom je hľadanie Boha a jeho milosrdenstva v maličkostiach každého dňa.

Hlavnou témou blížiaceho sa stretnutia je myšlienka „Byť kontemplatívni v činnosti“. Snaha nachádzať Boha vo všetkom je inšpirovaná jedným zo základných pilierov jezuitskej spirituality. Mladí ľudia budú počas prvých dní tvoriť šestnásť menších skupiniek, každá z nich je zameraná na jednu konkrétnu činnosť v sociálnej, ekologickej, putovnej alebo umeleckej oblasti.

Napríklad na Velehrade, v Telči na Slovensku a v maďarskom Miškolci sa budú účastníci venovať výtvarnému umeniu, divadlu a hudbe. Prostredníctvom hudby a spevu piesní z Taizé, maľovania ikon či dramatického stvárňovania biblických príbehov sa budú snažiť priblížiť bližšie k Bohu tí, ktorí majú blízko k umeniu. Cez rakúske Alpy, Moravu a jej pútnické miesta, poľské Klotsko, Stolové hory a tiež maďarský Národný park Duna–Ipoly sa vydajú na cestu ako pútnici. Zabávať a hrať sa s deťmi, z prevažne rómskej komunity, budú členovia experimentu v Miškolci. Venovať čas starším ľuďom budú účastníci v poľskom rehabilitačno-liečebnom centre Sosnowa Aleja. V Ľubľane, slovinskom hlavnom meste, budú mladí pracovať s ľuďmi, ktorí sa ocitli na okraji spoločnosti, s utečencami a bezdomovcami.

Napriek rozdielnosti v činnostiach či aktivitách, ktoré účastníkov čakajú, majú dni trávené v komunite tri spoločné piliere: rannú modlitbu, slávenie Eucharistie a večerné zdieľanie (tzv. magis kruh). Počas dňa je dostatok príležitostí rozjímať nad Božím slovom, spoznávať nových ľudí, hľadať vo všetkom Boha a prehlbovať svoj vzťah s ním.

Záver bude patriť špeciálnemu programu. „Jednotlivé delegácie budú môcť predstaviť svoju krajinu na Festivale národov. Bude to večer plný hudby, tanca a tradícií. Stal sa neoddeliteľnou súčasťou Magis stretnutí a patrí medzi obľúbené časti programu,“ hovorí členka organizačného tímu Lenka Češková a dodáva: „Pre účastníkov spoločného víkendu sme pripravili aj Pražskú hru, ktorej súčasťou bude poznávanie nášho hlavného mesta a jeho histórie.“ Stretnutie bude ukončené spoločným slávením Eucharistie v nedeľu 23. júla o 12:15 v kostole Najsvätejšieho Salvátora v Prahe.

Počiatky programu Magis siahajú do roku 1997, keď pri príležitostí Svetových dní mládeže (SDM) v Paríži jezuiti vyzvali mladých ľudí z celého sveta, aby sa zúčastnili púte, ktorá by bola prípravou na samotné stretnutie so Svätým Otcom. Súčasná podoba programu vznikla v roku 2005, ktorý je spojený so SDM v Kolíne. Tradícia ďalej pokračovala popri SDM (2005 v Nemecku, 2008 v Austrálii, 2011 v Španielsku, 2013 v Brazílii a 2016 v Poľsku). Stredoeurópsky Magis sa konal zatiaľ na Slovensku (2013) a v Maďarsku (2014).

Zdroj: TK KBS, Miroslava Janišová
-fc-