Žilina bola miestom stretnutia Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku

V sobotu 30. septembra v Žiline sa uskutočnilo pravidelné stretnutie Konferencie sekulárnych inštitútov na Slovensku (KSIS), na ktorom sa zišli zástupcovia sekulárnych inštitútov z celého Slovenska. Stretnutie pozdravil aj Mons. Cyril Vasiľ SJ, predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Účastníci stretnutia sa podelili o živote svojich sekulárnych inštitútov (SI) so zameraním na chudobu, vzájomnú starostlivosť v starobe a materiálnu podporu vo vnútri spoločenstva i smerom k núdznym v Cirkvi i vo svete. Zdieľali sa o spôsobe komunikácie s otcami biskupmi a s kňazmi sprevádzajúcimi jednotlivé SI.

Pripravili program KSIS na ďalšie obdobie a zaoberali sa prípravou stretnutia zástupcov KSIS s apoštolským nunciom na Slovensku a tiež prípravou spoločného formačného stretnutia pre všetkých členov sekulárnych inštitútov, ktoré sa uskutočni vo februári 2024.

Ďalej sa oboznámili s pozvaním od Svetovej konferencie sekulárnych inštitútov (CMIS) na online stretnutie pre mladých členov SI do 40 rokov, ktoré sa uskutoční na sviatok ružencovej Panny Márie 7. októbra 2023 na tému „Hraničné povolanie…, ktoré otvára cesty“ (pápež František) v rozličných sociálnych kontextoch.

Rovnako odznelo pozvanie na konferenciu na tému „Spriritualita zasvätených žien“, ktorá sa uskutoční 21. októbra 2023 v Košiciach na Teologickej fakulte. „Spoločná svätá omša, modlitba a priateľské rozhovory boli súčasťou povzbudenia a inšpirácie, ktoré si odniesli účastníci zo stretnutia do života svojich inštitútov,“ informovala Konferencia sekulárnych inštitútov Slovenska.

Zdroj: TK KBS, ksis
Foto: Františka Čačková, OSF