Zmena je život

V benediktínskom kláštore došlo k liturgickej reforme modlitby pri stole. Praktickú realizáciu uvidíte vo videu brata Michala Kukuču. Okrem toho urobil zopár úprav v cele. Sledujte ho aj na sieti Twitter: https://twitter.com/michalmaria