V českých Králikách odhalili pamätnú tabuľu internovaným rehoľníkom

Slávenie sviatku Nanebovzatia Panny Márie v nedeľu 20. augusta vyvrcholilo na Hore Matky Božej pri Králikách (diecéza Hradec Králové) slávnostnou púťou, ktorej sa zúčastnil kardinál Dominik Duka OP.

Slávnostná púť začala o 10.00 hod. svätou omšou, ktorú s kardinálom Dukom koncelebrovali aj slovenskí dominikáni Dominik Letz a Melichar Matis. Po svätej omši kardinál požehnal pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná na pamiatku rehoľníkom internovaným na Hore Matky Božej v rokoch 1950 – 1960 a tiež rehoľným sestrám, ktoré tam boli nedobrovoľne sústredené v rokoch 1960 – 1990 a potom tu dobrovoľne zotrvali až do roku 2002.

Kláštor na Hore Matky Božej bol známy po barbarskej noci (apríl 1950) ako internačný tábor pre „reakčných rehoľníkov“. Jedným z mnohých slovenských rehoľníkov, ktorí tu boli internovaní, bol aj P. Mikuláš Jozef Lexmann OP, ktorého 65. výročie úmrtia sme si pripomenuli v júli tohto roka. Bol priekopníkom nových foriem šírenia Božieho slova, učiteľ, redaktor, letec, fotograf a kinofikátor, organizátor kultúrneho života a záchranca ľudských životov v Košiciach (najmä Židov a antifašistov). Pred barbarskou nocou bol opakovane prenasledovaný, obviňovaný, vyšetrovaný, väznený, a po barbarskej noci v apríli 1950 bol definitívne izolovaný ako reakčný rehoľník a internovaný vo viacerých internačných táboroch, kláštoroch (Pezinok, Báč, Podolínec, Hora Matky Božej pri Králikách). Prenasledovanie za vieru a ťažká fyzická práca podlomili jeho zdravie. Nebola mu poskytovaná adekvátna zdravotná starostlivosť a liečba vysokého krvného tlaku. Zomrel v Králikoch 17. júla 1952.

Rád bratov kazateľov, rodina, priatelia, známi a ľudia, ktorí poznajú jeho životný príbeh, považujú jeho smrť za mučenícku. Je zapísaný aj v medzinárodnom zozname dominikánskych mučeníkov 20. storočia a uvedený v slovenskom martyrológiu Boží priatelia, napísanom nitrianskym biskupom Viliamom Judákom. Je kandidátom na proces blahorečenia.

Detailné informácie o pátrovi Mikulášovi Lexmannovi OP sú na www.patermikulas.sk.

Juraj Lexmann, prasynovec pátra Mikuláša

Zdroj: TK KBS, jl, mk
-fc-