Zodvihni hlavu, lebo…

„Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

… Radosť z prichádzajúceho kráľovstva. Z jeho prvotín, ktoré sa tu a tam prejavujú. Zo znakov obnovy, ktoré dosvedčujú, že nedávno tadiaľto prechádzal Kráľ. Že po ceste dýchal na zamrznuté ľudské srdcia, ktoré opäť bijú…To je skúsenosť jeho učeníkov, apoštolov a prorokov, ktorými sme my. Okolo seba dnes vidíme rôzne prejavy boja dvoch kráľovstiev. Dnes je počuť o prenasledovaní a zabíjaní kresťanov viac ako v rokoch prvotnej Cirkvi. Nová vlna pohanskej ideológie sa snaží vykoreniť a vymazať vplyv kresťanstva, menia sa zákony, pravidlá, princípy, životný štýl. Prebieha zemetrasenie. Nielen fyzické, ale aj duchovné. Ježiš nás povzbudzuje zdvihnúť hlavu, pozdvihnúť zrak a tak čakať na naše vykúpenie. A ďalej zasievať jeho slovo, hoci aj v slzách, lebo tí, čo tak sejú, raz budú s radosťou žať.

Slová o kráľovstve, ktoré nezadržateľne prichádza, a zvesti o Kráľovi, ktorý už je na ceste, nám pomáhajú zodvihnúť zrak a pokračovať s nadšením v Pánovej vinici. Už dnes zdvíham hlavu a upriamujem ju na nebo, už dnes sa teším na deň jeho slávneho príchodu, na definitívne víťazstvo slobody na celej zemi!

Rastislav Dluhý, CSsR