Zomrel P. Andrej Osvald SJ, niekdajší provinciál slovenských jezuitov

V nedeľu 20. januára zomrel vo veku 93 rokov v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji páter Andrej Osvald, kňaz zo Spoločnosti Ježišovej, niekdajší provinciál slovenských jezuitov v období 1977 až 1991, Za totalitného režimu bol štyri roky nespravodlivo väznený v uránových baniach v Jáchymove.

Posledná rozlúčka so zosnulým pátrom Andrejom Osvaldom bude vo štvrtok 24. januára  v jeho rodisku v Lackovej, okr. Stará Ľubovňa, o 11. hod. v Kostole Božského Srdca Ježišovho. Po svätej omši budú telesné pozostatky uložené na miestnom cintoríne.

P. Andrej Osvald SJ (1925-2019)

Páter  Andrej Osvald sa narodil 9. mája 1925 v Lackovej, okr. Stará Ľubovňa, ako tretie z jedenástich detí. Ako štrnásťročný nastúpil pracovať do štátneho žrebčína  v Topoľčiankach, no na  naliehanie  jeho bývalého  učiteľa ho  otec  nakoniec  poslal do  meštianskej školy  v Starej Ľubovni a štúdium ukončil maturitou v Učiteľskom ústave na Spišskej Kapitule v r. 1946.

Do  noviciátu  Spoločnosti  Ježišovej  v Ružomberku  vstúpil  30.  júla  1946.  Po zložení sľubov študoval filozofiu  v jezuitskom  inštitúte  v českom  Děčíne, kde  ho zastihla aj likvidácia mužských kláštorov z 13. na 14. apríla 1950. Spolu s ďalšími spolubratmi  bol  internovaný v sústreďovacom  kláštore  v Bohosudove v Čechách. Tri roky slúžil v rámci vojenských jednotiek  PTP v pracovných  táboroch  v Podbořanoch  a v Hájnikoch  na Slovensku. Po ukončení vojenskej služby nastúpil ako baník v uhoľných baniach v Ostrave. Tam bol v septembri 1955 zatknutý a obvinený z podvratnej činnosti proti ľudovodemokratickému  zriadeniu.  Bol  odsúdený na štyri  roky  a trest  si  odpykal v uránových  baniach  v Jáchymove.

Po  prepustení  z väzenia  sa  vrátil  do  rodnej obce, zamestnal  sa  v Pozemných  stavbách  v Poprade  a pracoval  ako  stavebný zámočník. V rokoch 1962 – 1964 bol samostatne hospodáriaci roľník v rodnej obci. Neskôr sa zamestnal v JRD v Nemčičanoch, kde pôsobil aj ako organista a venoval sa  zboru  a mládeži.  V r.  1967  sa  presťahoval  do  Vrbového  pri  Piešťanoch,  kde pôsobil  naplno  ako  organista  a rozvinul  pastoráciu  mládeže.  1.  februára  1967 nastúpil  do štvrtého ročníka na Rímskokatolíckej  cyrilometodskej  bohosloveckej fakulte v Bratislave, kde bol 21. júna 1970 vysvätený za kňaza.

Slávnostnú  profesiu štyroch  sľubov  v Spoločnosti  Ježišovej  zložil  15.  augusta 1971  v kostole  Najsvätejšej  Trojice  v Trnave. Ako  kaplán  pôsobil  v Liptovskej  Lužnej  a  v Ružomberku.  V r.  1977  bol ustanovený za  správcu  farnosti  Svätý Kríž na  Liptove  a v r.  1987  za  správcu farnosti  Važec.

10.  novembra  1977  bol  páter Andrej Osvald vymenovaný za  provinciála  Spoločnosti Ježišovej  na  Slovensku,  ktorým  bol  až do  1.  januára  1991.  Ako  provinciál, organizoval intenzívnym spôsobom činnosť jezuitov na Slovensku, ich štúdiá, tajné vysviacky a pastoráciu  tajných  kňazov.  Viackrát  sa  dostal  do  sporu s predstaviteľmi ŠtB  za  svoj  nekompromisný názor  proti  spolupráci  kňazov a rehoľníkov  s touto  totalitnou  inštitúciou.

Po  páde  totalitného  režimu  sa naplno  venoval obnove  rehoľného  života  jezuitov,  obnove  noviciátu,  exercičných  domov a rovnako  pripravoval  obnovenie  činnosti  Teologického  inštitútu  sv.  Alojza v Bratislave. Po skončení úradu provinciála bol od roku 1991 predstaveným  novovznikajúcej  komunity  Exercičného domu v Prešove.  Ako vizitátor vymenovaný Svätou stolicou spolupracoval na  obnove  duchovného života  v gréckokatolíckom seminári v Prešove.

Od roku 1997 pôsobil v Košiciach ako predstavený komunity a venoval sa aj pastorácii Rómov. V rokoch 2000 opäť konal pastoračnú službu v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove až do roku 2008, keď sa stal členom Seniorátu Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji. Tam páter Andrej Osvald, zaopatrený sviatosťami, zomrel ráno 20. januára 2019 počas modlitieb v kruhu sestier a spolubratov.

Nech ho Pán oslávi vo večnosti.

(Oficiálny nekrológ)

-jb-