Sestra Zuzana Škrinárová: Prečo sa dnes zasvätiť a čo môžu zasvätení povedať dnes človeku?

Prečo sa dnes zasvätiť? Pretože to znamená naplno prijať tento jediný život, ktorý mi Boh dal a prežiť ho tiež naplno ako úprimný dar seba samej, v tajomstve lásky medzi mnou a milovaným Bohom, ktorý si ma prvý zamiloval. Pretože zasvätiť sa je podobná dynamika vzťahu ako vydať sa či oženiť sa – a ako hovorieval sv. Ján Pavol II., človek nenájde seba samého, iba ak v úprimnom sebadarovaní. Zasvätenie je pre mňa cestou, ako sa stávať v plnosti ženou a písať svoj príbeh lásky.

A čo môžu zasvätení povedať dnes človeku? Povedať možno nemusia nič… Ale kiež by sme im dávali ochutnať z tých pokladov dôverného vzťahu s Bohom, prinášali Božiu posväcujúcu lásku a dvíhali ich ľudskú dôstojnosť tam, kde je to potrebné, v konkrétnej realite našej každodennej služby. My zasvätení sme podľa mňa pozvaní byť svedkami Ježiša – najmä svojou ľudskosťou, takou „normálnosťou“ a vľúdnou blízkosťou ľuďom dneška. Svedčiť svojím autentickým bytím o tom, že život s Bohom dáva hlboký pokoj a vnútorné šťastie aj uprostred mnohej bolesti, dvíhať k nádeji a sprevádzať ich na ceste, neraz hrboľatej.  

Sr. Zuzana Škrinárová, SSS