Pápež zasväteným osobám: Aby váš život bol sviatkom stretnutia s Kristom

Sviatok Obetovania Pána 2. februára je Dňom zasväteného života. Pri tejto príležitosti v Bazilike Santa Maria Maggiore predsedal svätej omši za účasti množstva rehoľníkov i iných foriem zasväteného života prefekt Dikastéria pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života kardinál João Braz de Aviz. Zasvätených prostredníctvom osobitného posolstva pozdravil Svätý Otec, ktorý je momentálne na apoštolskej ceste v Konžskej demokratickej republike.

V posolstve, ktoré prečítal prefekt, pápež pripomína tému 27. dňa zasväteného života, ktorou sú slová: „Bratia a sestry pre misiu“. Zasväteným Svätý Otec okrem iného píše:

„[Vaše inštitúty a spoločnosti] sú všetky dané pre budovanie Cirkvi a pre jej misiu. Všetky charizmy sú pre misiu, a to práve s nespočetným bohatstvom svojej rozmanitosti, aby tak Cirkev mohla dosvedčovať a ohlasovať evanjelium všetkým a v každej situácii.

Dnes slávime sviatok stretnutia: nech nám Panna Mária vyprosí milosť, aby náš život ako zasvätených osôb bol vždy sviatkom stretnutia s Kristom, a aby sme tak ako ona mohli prinášať svetlo jeho lásky všetkým: jeho svetlo, nie to naše! Prinášať jeho, nie seba samých!

Milovaní, som vám nablízku a ďakujem vám za to, čím ste a za to, čo robíte. Modlím sa za vás a povzbudzujem vás, aby ste šli vpred vo vašej prorockej misiií. Žehnám vám zo srdca a zverujem vás Panne Márii Salus Populi Romani. Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť.“

Kardinál Braz de Aviz dnes vo svojej homílii v Bazilike Santa Maria Maggiore zasvätených povzbudil slovami:

„Iba prostredníctvom našej osobnej a komunitnej angažovanosti neustále budovať misijné bratstvá budeme môcť svojím životom vyznať, že Boh je láska a že my zasvätené osoby veríme v lásku. Iba tak môžeme byť svetlom, ktoré osvecuje tých, čo žijú v tme a v tieni smrti (porov. Lk 2, 32), majákmi pre tých, čo žijú na šírom mori, pochodňami pre tých, čo prechádzajú temnou nocou, a rannými strážcami, ktorí ohlasujú návrat dňa.“

Dodajme, že českí a slovenskí rehoľníci a zasvätené osoby dnes večer spoločne oslávili svoj sviatok v Pápežskom kolégiu Nepomucenum. Po hodinovej eucharistickej adorácii so začiatkom o 17.00 nasledovali slávnostné vešpery s príhovorom a nakoniec sa zasvätení zišli pri spoločnej večeri.

Zdroj: Vatican News, zk, mh
Ilustračné foto: Markéta Zelenková / Člověk a Víra