10. výročie pamätníka mladých rehoľníkov v Kúpeľoch Nimnica

Konfederácia politických väzňov Slovenska, Kúpele Nimnica a Saleziáni don Bosca si 2. 8. 2023 pripomenuli 10. výročie odhalenia pamätníka mladých rehoľníkov, ktorí v roku 1950 vykonávali nútené práce na stavbe Priehrady mládeže.

Program sa začal svätou omšou v Kaplnke Božského Srdca Ježišovho v Kúpeľoch Nimnica, ktorej hlavným celebrantom bol provinciál Saleziánov don Bosca, don Peter Timko. Na záver svätej omše prítomní zaspievali pieseň Christus vincit, ktorá bola hymnou rehoľníkov na priehrade.

Po skončení svätej omše sa prítomní presunuli k pamätníku, ku ktorému bol položený veniec, kvety a sviečka. Svedectvá predniesli traja rehoľníci, ktorí pracovali na stavbe priehrady: saleziáni don Vojtech Zeman a don Ján Tocký a bývalý novic tešiteľov Gregor Duchovič. O návštevách blahoslaveného dona Titusa Zemana, SDB u klerikov na priehrade hovoril jeho synovec Michal Radošinský.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Jerguš Sivoš pri tejto príležitosti odovzdal dekréty veterána protikomunistického odboja dvom rehoľníkom, ktorí stavali túto priehradu: V. Zemanovi a in memoriam bývalému bohoslovcovi – verbistovi Antonovi Fričovi (prevzala vdova Mária Fričová). Príhovor predniesol aj podpredseda Predstavenstva Kúpeľov Nimnica, a. s. Martin Pavlík a program ukončil modlitbou provinciál P. Timko.

Peter Sandtner