20 rokov augustiniánov na Slovensku

„Od sviatku Obrátenia sv. Augustína (24. 4.) po sviatok Všetkých svätých augustiniánskej rodiny (13. 11.)“ alebo v skratke „cez obrátenie k svätosti“, tak sa podľa priora rehole P. Juraja Pigulu profiluje slávenie 20. výročia od založenia Rehole sv. Augustína na Slovensku.
V nedeľu sa v Kláštore sv. Augustína v Košiciach zhromaždila stovka veriacich a sympatizantov augustiniánov, aby spoločne celý deň uvažovali nad pokladom spirituality, ktorú ponúka samotný sv. Augustín a tradícia augustiniánskej rehole.
„Moje čisté rozkoše“ – pod týmto názvom predstavil P. Angelo Lemme, prior v Brnenskom opátstve, vzťah sv. Augustína k Písmu. „Sv. Tomáš z Villanovy ako rehoľník“ bol workshop vedený P. Jozefom Ržoncom z pražskej augustiniánskej komunity. Klamstvu v dielach sv. Augustína sa venoval Matej Kálna, prekladateľ diela O klamstve z pera sv. Augustína. Záver celého dňa patril lektúre vybraných statí z Vyznaní sv. Augustína, ktorú prezentoval P. Juraj Pigula.
V Roku zasväteného života 2015 si Rehoľa sv. Augustína na Slovensku pripomína 20. výročie založenia komunity v Košiciach. Po takmer 450 rokoch prišli pátri Pavol Benedik a Angelo Lemme z Umbrijskej augustiniánskej provincie v Taliansku a položili tu základy pôsobenia augustiniánov. Od roku 1995 do roku 2011 žili augustiniáni v prenajatom dome na okraji Košíc. Od roku 2011 pracujú v Kláštore sv. Augustína a stavajú Kostol sv. Rity.

-jp-