Dovolenkový Mních s kamerou nezaháľal a točil. O čase a cykloch v liturgii.

Kráľovská kanonia premonštrátov na Strahově si v utorok 26. júna 2018 zvolila 71. strahovského opáta. Je ním P. ThLic. PhDr. Daniel Peter Janáček, PhD., O.Praem., ktorý pôsobil ako administrátor vo farnostiach Praha 17-Řepy a Úhonice. Voľba prebehla v Strahovskom kláštore v Prahe pod predsedníctvom generálneho opáta premonštrátskeho rádu Thomasa Antona Handgrätingera O.Praem. P. Daniel Janáček prevezme úrad …

Americký denník zverejnil list uruguajského misionára v Angole, ktorý u čitateľov vyvolal mimoriadne pozitívnu odozvu.

V sobotu 23. júna 2018 sa v Provinciálnom dome v Trnave konalo prípravné stretnutie na Expo povolaní, ktoré je súčasťou stretnutia mladých na P18 v Prešove. Stretnutie začalo modlitbou o požehnanie pre organizáciu a priebeh stretnutia P18. Modlili sa za mladých, za tých, ktorí organizujú toto podujatie a za všetkých, ktorí počas národného stretnutia mladých …