400. výročie narodenia vincentskej charizmy

Rok 2017 bude pre vincentské hnutia na celom svete jubilejným rokom, keď budeme sláviť 400. výročie narodenia vincentskej charizmy. Tento zrod sa daruje na 25. január 1617, kedy Vincent de Paul predniesol svoju prvú misijnú kázeň.
Z tohoto dôvodu sa zišli 19. aprila 2016 v Nitre zástupcovia všetkých vincentských hnutí na Slovensku, aby spoločne pripravili program pre blížiaci sa jubilejný rok, ktorý sa na Slovensku bude sláviť od 25. 1. 2017 do 27. 9. 2017.
Na Slovensku je jediný kostol zasvätený svätému Vincentovi de Paul, a to v Bratislave – Ružinove, ale diela vincentskej rodiny sú známe po celom Slovensku. Preto počas roka prebehne vedecká konferencia, spoločné spoznávanie diel, výtvarné súťaže a rôzne iné stretnutia, projekty.
Na Slovensku ako súčasť vincentskej rodiny pôsobia: Misijná spoločnosť (vincentíni), Dcéry kresťanskej lásky (vincentky), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok (Satmárky), Spolky svätého Vincenta, Združenie mariánskej mládeže, Združenie zázračnej medaily, Máriine sestry, Depaul Slovensko a MISEVI. Vincentská rodina na Slovensku je známa aj zbierkou Boj proti hladu, ktorá sa tento rok uskutoční už desiatykrát.http://www.bojprotihladu.sk/
Keď sa sv. Vincent začiatkom roku 1617 nachádzal vo Folleville, na jednom z vidieckych majetkov Gondiovcov, manželka jedného ťažko chorého muža, všeobecne známeho zbožného kresťana, požiadala pána Vincenta, aby ho pripravil na smrť. Vincent o tomto prípade neskôr napísal: „Vyšlo najavo, že tento človek bol zaťažený hriechmi, ktoré nevyznával pri spovediach. Sám povedal grófke de Gondi po svojej spovedi, že by bol určite zatratený, keby si nebol vykonal generálnu spoveď. Zakrátko zomrel. Madame de Gondi jasne spoznala dôležitosť generálnej spovede a priala si, aby som o nutnosti dobrej spovede kázal v kostole na sviatok Obrátenia sv. Pavla. Pán Boh požehnal túto kázeň natoľko, že všetci miestni obyvatelia si vykonali generálnu svätú spoveď. Nastala taká tlačenica, že sme museli zavolať na výpomoc dvoch pátrov jezuitov, ktorí tiež kázali, katechizovali a spovedali.“

sr. Hermana Matláková