84. zasadanie generálnych predstavených v Ríme

„Na ceste k novým vzťahom pre kultúru stretnutia“ je témou 84. zasadania Únie generálnych predstavených (USG), ktoré sa uskutoční od 26. do 28. novembra 2014 na Pápežskej saleziánskej univerzite v Ríme.

Prvý deň stretnutia sa bude niesť v duchu odoziev Synody o rodine, a to cez svedectvo manželského páru a príspevkom na tému „Rodina a zasvätený život“. Nasledujúci deň sa budú prítomní zaoberať témou „Premýšľajme o vzájomných vzťahoch“. Posledný deň bude priestor na záverečnú syntézu zasadania. Počas dní stretnutia nebude chýbať čas na vzájomné zdieľanie a diskusiu.

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-