Františkáni oslavujú 800 rokov prítomnosti na Blízkom východe

Františkáni oslavujú 800 rokov prítomnosti na Blízkom východe. Túto udalosť si rehoľa pripomína trojdňovým sympóziom v Jeruzaleme o úlohe františkánov vo Svätej zemi až po súčasnosť. K významným rečníkom podujatia patrí generálny minister rehole Michael Perry a šéf kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri. Podľa kustóda Svätej zeme pátra Francesca Patola,františkáni vidia v týchto ôsmich storočiach zjavenie božej prozreteľnosti, vernosti a dobroty voči nim. Boh dal cez ich rehoľu jednoduchý, chudobný, pestrý a niekedy chaotický cirkevný nástroj, aby pokračoval vo svojich dejinách. Františkáni za úlohu vo Svätej zemi považujú ochranu dôležitých miest kresťanstva a podporu miestnych ľudí. Počas sympózia predstavia rôzne inštitúcie františkánskej kustódie. V 1217 v čase piatej križiackej výpravy vstúpili františkánski bratia spolu s blízkym spoločníkom svätého Františka z Asissi Liasom von Cortonom v meste Acco na pôdu Svätej zeme. Ich zakladateľ prišiel do Svätej zeme o dva roky neskôr. Po poslednej porážke križiakov v 1291. pri Acco museli františkáni utiecť na Cyprus. V 1333 sa vrátili naspäť a o deväť rokov neskôr im pápež Klement VI. oficiálne odovzdal službu strážcov posvätných miest. Rehoľa túto službu vykonáva bez prerušenia doteraz. V súčasnosti má kustódia v Izraeli a v Palestíne približne 270 rehoľníkov zo štyridsiatich krajín. Stará sa o sedemdesiat posvätných miest, pätnásť škôl s viac ako 10-tisíc žiakmi a o dvadsaťtri farností.“

Zdroj: rádiolumen/ foto: cmc-terrasanta.com

-msk-