Ako sa nestal mučeníkom – minorita Jaroslav Wysoczański

Pri svätej omši za rodiny o 18.00 hod. vydá tento piatok 17. marca v Kostole sv. Františka v Bratislave minoritský páter Jaroslav Wysoczański svoje svedectvo o živote s mučeníkmi  – blahoslavenými Michalom Tomaszkom a Zbigniewom Strzalkowskim. Zároveň farnosti odovzdá relikvie týchto poľských minoritov umučených v Peru, ktorí boli blahorečení roku 2015.

Páter Jaroslav pôsobil na misiách v Peru spolu s blahoslavenými Michalom a Zbigniewom v období, keď peruánskych kňazov ohrozovali ozbrojené skupiny komunistického hnutia Sendero Luminoso (Svetlý chodník). V roku 1991 boli bratia Michal a Zbigniew zajatí a v niekoľkominútovom súdnom procese odsúdení na smrť za to, že šírením viery zmierňovali biedu Indiánov a bránili tým komunistickej revolúcii. Okamžite ich popravili. Páter Jaroslav sa vyhol ich osudu, pretože počas prepadnutia bol na svadbe svojej sestry v Poľsku.

Po blahorečení v roku 2015 požiadalo o relikvie mučeníkov veľké množstvo kostolov a farností po celom svete. Veriaci vzývajú ich pomoc a ochranu pred nebezpečenstvami terorizmu. Počas Svetových dní mládeže v Krakove samotný pápež František nečakane navštívil minoritský kostol, aby si aj on uctil relikvie týchto dvoch mučeníkov.

Páter Jaroslav cestuje v súčasnosti z poverenia generálneho ministra minoritského rádu po celom svete. Vydáva svedectvo o živote a smrti nových blahoslavených a stará sa o animáciu a rast nových misijných povolaní.

Zdroj: Rehoľa minoritov – facebook
-fc-