Alžbetínky si pripomenuli výročie obnovenia služby chorým

Priateľskú pomoc trpiacim a chorým podľa príkladu svätej Alžbety označil za krásny prejav viery bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý vo štvrtok 21. januára navštívil areál Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave. V kostole svätej Alžbety slávil pri príležitosti dvadsiateho výročia obnovenia služby chorým svätú omšu. Rehoľa sv. Alžbety v rovnomennej nemocnici pôsobí takmer tri storočia. Po násilnom prerušení v 50. rokoch, vrátení nemocnice a zriadení Onkologického ústavu sv. Alžbety svoju činnosť po dvoch desaťročiach opäť obnovila.

„Dnes môžeme v skromnosti povedať, že spolu so svojim priateľmi a spolupracovníkmi môže Rehoľa sv. Alžbety a jej onkologický ústav konať, ba mnohokrát aj jedinečným spôsobom, vynikajúcu službu pre pacientov, ktorí majú vážnu chorobu,“ povedal okrem iného arcibiskup Zvolenský. Zároveň vyzdvihol pracovníkov ústavu, množstvo dobrých priateľov, mužov a žien, ktorí sú ochotní podieľať sa na diele alžbetínok. Za doposiaľ najväčšej účasti prítomných hostí a zamestnancov ústavu sa potom uskutočnilo spoločné stretnutie.

Za návštevu arcibiskupovi Zvolenskému poďakovala generálna predstavená Rehole svätej Alžbety sestra Mária Ragulová, OSE. Ubezpečila ho, že v ústave, ktorý je dlhodobo zaraďovaný medzi najlepšie a najuznávanejšie špecializované nemocnice, budú pri starostlivosti o pacientov pokračovať v naplňovaní odkazu svätej Alžbety. Chvála za prínos a starostlivosť o rozvoj ústavu patrí podľa nej všetkým tým, ktorí tu uskutočňujú krásny príklad svätej Alžbety. Najmä však konateľom ústavu, ktorými sú riaditeľ Juraj Kaušitz a Pavol Švec, a prvej predstavenej rehole alžbetínok sestre Alexandre, ktorá sa o obnovu nemocnice významne zaslúžila.

„Takmer dvestopäťdesiat rokov sa tu vyše tristo sestier alžbetínok obetuje z lásky k blížnemu. To je tá morálna sila, ktorá v tejto nemocnici je,“ povedal na stretnutí riaditeľ ústavu a zdôraznil, že alžbetínkam za to patrí naozaj vďaka, aj keď sa na verejné poďakovanie pre ne niekedy zabúda.

Sestry svätej Alžbety prišli do Bratislavy v roku 1738 z Viedne. Od začiatku pôsobenia v Bratislave sa venovali chorým a trpiacim. Prvú pacientku do improvizovanej nemocnice prijali alžbetínky 6. októbra 1738. O dva roky tak uplynie 280. rokov od začiatku i ich starostlivosti o chorých v duchu sv. Alžbety.

Zakladateľka alžbetínok, Apolónia Radermecherová, ktorá videla veľký vzor svojej služby chudobným chorým práve vo svätej Alžbete, si želala, aby sa služba pri chorých konala vždy z lásky. Bratislavský Onkologický ústav sv. Alžbety je z tohto hľadiska výnimočnou nemocnicou. Má vzor činnosti vo svätej žene, ktorá časť svojho života žila práve v tomto meste. Odkaz svätej Alžbety je živý i dnes a pôsobí najmä na všetkých tých, ktorí pracujú v ústave.

Zdroj: TKKBS