„Anglický Nazaret“ a nasledovníci sv. Františka

„František, choď a oprav môj dom!“ Jeho nasledovníci v tom pokračujú a aj preto generálny predstavený minoritov Marco Tasca odpovedal na žiadosť svojich bratov vrátiť sa do Walsinghamu.

Jedným zo snov sv. Františka z Assisi bolo, aby ešte za jeho života boli niekoľkí bratia poslaní do Anglicka. Ťahalo ich to do „anglického Nazaretu“, kde bola okolo roku 1061 postavená replika Domu Zvestovania v Nazarete na česť Panny Márie. Prvýkrát prišli františkáni na územie Veľkej Británie v septembri 1224. Misiu viedol bl. Agnellus z Pisy, ktorého pre službu v Anglicku vybral sám sv. František, a ktorý sa tam stal prvým provinciálnym ministrom. Sprevádzali ho ôsmi bratia, traja z toho boli Angličania.

Ovocie tejto misie bolo nesmierne. Zvlášť vyniká jedna osobnosť – Bl. Ján Duns Scotus, ktorý bol jedným z najdôležitejších filozofov svojej doby. Ďalším bol brat Ján z Peckhamu, ktorý sa neskôr stal prvým a jediným františkánom, ktorý bol menovaný za arcibiskupa v Canterbury.

Menší bratia prišli do Walsinghamu v roku 1347 a venovali sa tam pútnikom a malomocným. Keď v Anglicku začala reformácia, v krajine už bolo približne 60 kláštorov menších bratov konventuálov (OFMConv) a 6 menších bratov observantov (OFM). Do roku 1538 bola činnosť všetkých kláštorov zrušená.

Malá komunita minoritov po niekoľkých storočiach znova prichádza do Baziliky Panny Márie do Walsinghamu slúžiť v Centre novej evanjelizácie, ktoré chce byť charakteristické štedrosťou, ktorá je typickou pre domov, kde je cítiť prítomnosť matky. A v Chráme Panny Márie z Walsighamu je Matka prítomná už dlhé stáročia.

-fc-