Ženie nás Kristova láska – slovenskí účastníci generálnej kapituly verbistov v Rádiu Vatikán

Misionári verbisti pátri Pavol Kruták, Peter Dušička, Ján Štefanec a Marek Vaňuš prijali pozvanie do Vatikánskeho rozhlasu. Podelili sa so zážitkami zo stretnutia so Svätým Otcom Františkom a priblížili hlavné výzvy, na ktoré sa Spoločnosť Božieho Slova zhromaždená na generálnej kapitule usiluje dať odpoveď.

„V srdci každého verbistu musia horieť ako neuhasiteľný oheň slová sv. Pavla: «Beda mi, keby som evanjelium nehlásal».“ Toto sú slová pápeža Františka pri stretnutí s členmi Spoločnosti Božieho Slova v piatok 22. júna vo Vatikáne.

Spolu 155 reprezentantov je už tri týždne zídených v mestečku Nemi 30 km od Ríma na 18. generálnej kapitule Spoločnosti Božieho Slova, ktorá trvá od 17. júna do 14. júla. Téma kapituly znie: „Ženie nás Kristova láska (2 Kor 5,14) – Zakorenení v Slove, nasadení v jeho misii.“ Dňa 4. júla si verbisti zvolili nového generálneho predstaveného, ktorým je páter Paulus Budi Kleden z Indonézie.

Medzi účastníkmi kapituly sú predstavení a delegáti 58 provincií, ktoré majú verbisti v 84 krajinách sveta, členovia generalátu, dve zástupkyne Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, štyria laickí partneri zo štyroch geografických oblastí (Afrika-Madagaskar, Ázijsko – tichomorská oblasť, Európa a Amerika) ako aj ďalší pozorovatelia. Slovenskú provinciu na kapitule zastupujú provinciál P. Pavol Kruták a zvolený delegát P. Ján Štefanec.

Spoločnosť Božieho Slova je kongregácia kňazov a rehoľných bratov, nazývaných aj verbisti, ktorú v roku 1875 založil sv. Arnold Janssen v meste Steyl v Holandsku. Slovenská provincia má v súčasnosti 62 členov – je to medzinárodné spoločenstvo, ktoré tvoria spolubratia zo Slovenska, Česka, Poľska, Vietnamu, Indie, Indonézie, Konga a Toga. Ďalších 31 misionárov, ktorých vyslala Slovenská provincia verbistov, pôsobí v zahraničných misiách.

Na audiencii Svätého Otca pre členov generálnej kapituly a jej realizačný tím sa vo Vatikáne zúčastnili celkovo šiesti slovenskí verbisti: provinciálny predstavený páter Pavol Kruták a pátri Ján Štefanec, Peter Dušička, Peter Dikoš, Marek Vaňuš a brat Ján Mojš. Štyria z nich prijali pozvanie do Vatikánskeho rozhlasu, aby sa ešte za čerstva po stretnutí so Svätým Otcom podelili o svoje zážitky a podrobnejšie priblížili ciele generálnej kapituly, súčasnú situáciu Spoločnosti Božieho Slova vo svete i jej Slovenskú provinciu. Naznačili tiež niektoré z výziev súčasnej doby, na ktoré sa rehoľa snaží odpovedať.

Rozhovor s pátrami P. Krutákom, P. Dušičkom, J. Štefancom a M. Vaňušom odvysielal Vatikánsky rozhlas na pokračovanie 1., 5., a 8. júla 2018. Nájdete ho tu.

Pripravil: Jozef Bartkovjak SJ
-fc-