Anna Bissi: Všemocné emoce? Zvládání nálad a pocitů

Emócie majú nezastupiteľné miesto v živote každého človeka. Dodávajú nášmu životu farby a hĺbku. Bez emócií by nám naše dni pripadali plytké, jednotvárne a bezvýznamné. Žiť bez emócii by znamenalo to isté ako nežiť. Na druhej strane však tiež platí, že emócie sú niekedy zdrojom napätí a komplikácií. Koľko zbytočných nedorozumení sa rodí z nálad, ktoré sa nás zmocnia a úplne nás „rozhodia“? Emócie neovplyvňujú len naše vnútro, ale i vzájomné medziľudské vzťahy. Nepochopenia a problémy vo vzťahoch vznikajú často práve na tejto úrovni. Nerozdeľujú nás hodnoty ani názory. Často sú zdrojom tých najbolestnejších nedorozumení a nezhôd práve pocity. Emócie dokážu mať nad naším životom značnú moc, ale nikto nie je odsúdený k tomu, aby žil pod vládou svojich pocitov. Emócie sú síce dôležitými obyvateľmi nášho vnútorného sveta, avšak nie sú pánmi domu. Naopak, to my sme pánmi svojich emócií, pretože sme schopní poznávať ich, pomenovávať a vhodne s nimi zaobchádzať. Cieľom tejto knihy je poskytnúť prístupný a užitočný príspevok k tomu, aby sme lepšie spoznali svoje emócie, porozumeli tomu, ako fungujú a naučili sa ich zrelým spôsobom zvládať.
Autorka knihy, Anna Bissi je zakladateľkou a hlavnou predstavenou jednej malej komunity sestier, ktorá vznikla a pôsobí v diecéze Vercelli v Taliansku. Najprv vyštudovala anglický a francúzsky jazyk a literatúru a neskôr psychológiu. Pôsobí ako psychoterapeutka a rodinná konzultantka vo Vercelli a prednáša psychológiu doma i v zahraničí. Je autorkou viacerých kníh z oblasti psychológie a duchovného života.
Paulínky 2014
Brož., 223 str.

Knihu Všemocné emoce? si môžete zakúpiť v kníhkupectve Zachej.sk.