Áno! Volíme si evanjelium! Stretnutie pre mladé generácie zasvätených

V dňoch od 23. do 26. apríla sa uskutoční v  Loppiane v Taliansku stretnutie mladých generácií zasvätených. Témou stretnutia bude Áno! Volíme si evanjelium!

Iniciatíva pre toto stretnutie vzišla od mladých zasvätených rôznych chariziem, túžiacich prežiť spolu spiritualitu jednoty, ktorá sa zrodila z charizmy Chiary Lubichovej a bola ponúknutá celej Cirkvi Jánom Pavlom II. ako spiritualita pre tretie tisícročie.

Títo mladí deň čo deň zakusujú, že žité evanjelium a jeho radikálna voľba má dosah na všetkých ľudí a stáva sa živým prameňom každej charizmy v zasvätenom živote. Charizmy sú totiž živé slová evanjelia a iba v spoločenstve sa navzájom osvetľujú a môžu rozžiariť tvár Cirkvi. V tomto presvedčení títo mladí zasvätení chcú ponúknuť aj ďalším mladým z radov zasvätených hlbokú skúsenosť spoločenstva a evanjeliového života v medzinárodnom komunitnom mestečku, ktoré sa snaží v rôznorodosti povolaní radikálne žiť príkaz vzájomnej lásky, a tak uskutočňovať testament Krista, ktorým je vzájomná ľudská jednota.

Stretnutie je pripravené zážitkovou formou a do programu sú zaradené aj chvíle spoločne prežité v malých skupinách s priestormi na modlitbu, dialóg a výmenu skúseností, workshopy na tematické prehĺbenie výziev zasvätenia dnes. Prítomný bude aj teológ Piero Coda.

Touto iniciatívou sa chcú mladí zasvätení pripraviť spolu s celou Cirkvou na rok 2015, venovaný zasvätenému životu. Na záver stretnutia je plánované stretnutie a dialóg s kardinálom João Braz de Aviz, prefektom Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

 

(Zdroj: www.vidimusdominum.org)

-sc-