Z mexickej kráľovnej krásy bude rehoľníčka

Esmeralda Solis Gonzales je 20-ročná Mexičanka, ktorá bola v roku 2016 korunovaná za kráľovnú krásy vo svojom rodnom meste, a teraz vstupuje do noviciátu Chudobných klarisiek misijných sestier Najsvätejšej sviatosti. Esmeralda sa narodila 12. apríla 1997 vo Valle de Guadalupe v katolíckej rodine. V súčasnej dobe žije v kláštore v Cuernavaca v štáte Morelos. Chce sa odovzdať Bohu a zanechať svoju kariéru. „Spoznávam rehoľný život zvnútra. Zatiaľ sa mi podarilo vidieť svet z iného uhla pohľadu, to všetko, čo ponúka. Mala som všetko, čo som mala rada, ale nič v porovnaní so šťastím, ktoré Boh vložil do môjho srdca,“ povedala Esmeralda.

Mladá postulantka stretla klarisky asi pred piatimi rokmi, keď mala 14 rokov a zúčastnila sa stretnutia Dni povolania, ktoré boli o rozlišovaní životného smerovania. Tento proces rozlišovania trval u nej do 25. marca 2017, keď povedala svoje „áno“ Pánovmu volaniu práve na sviatok Zvestovania Pána vstupom do noviciátu.

„Božie načasovanie je perfektné. Počas tohto obdobia rozlišovania mi umožnil zažiť rôzne skúsenosti, ktoré ma veľa naučili. Napr. vyhrať v súťaži kráľovná krásy. To všetko mi pomohlo zamyslieť sa nad otázkou‚ a čo ďalej‘?“, vyjadrila sa Esmeralda. „Otázka povolania bola pre mňa vždy dôležitá a nosila som ju trochu ako ‚tŕň‘, totiž som si uvedomovala, že kým ho nenájdem, bude vo mne stále istý nepokoj. A tak som hľadala, čo Boh plánuje práve pre mňa. V tomto procese hľadania prišiel aj strach, obavy, pochybnosti, ale láska, ktorú mi Pán ukazoval každý deň, bola silnejšia a prekonala každý strach a obavy. Vedela som, že nasledovať ho žiada odo mňa radikálnu zmenu, to jest zmeniť život a vziať ten jeho, prijať Kristov kríž a lepšie žiť, teda nežiť pre seba. Zmena je ťažká pre rodinu, ale vždy som mala podporu od svojich rodičov, súrodencov a skutočných priateľov.“ Ako sama povedala, ťažkosti sú v každom povolaní, ale ak sa držíme Božej ruky, vždy nám pomôže urobiť ďalší krok. V rehoľnom živote je pre ňu každý deň novým začiatkom a novou príležitosťou šíriť Božie kráľovstvo. „Neboj sa!“ hovorí Esmeralda ako odkaz každému mladému, ktorý hľadá svoje povolanie. „Ak ťa Boh volá, on sa postará o všetko, stačí len to jeho pozvanie prijať s veľkou mierou radosti a dôvery. Myslím, že strach je len zámienka, ktorá je zodpovedná za skrátenie skutočného šťastia, ktoré môže poskytnúť len Boh.“

Chudobné klarisky misijných sestier Najsvätejšej sviatosti sú rehoľou pápežského práva, založenou blahoslavenou Máriou Ines Teresou Arias v roku 1945 v meste Cuernavaca (Mexiko). Ich spiritualita je eucharistická, mariánska, misionárska sústredená na Krista v Najsvätejšej sviatosti. Sestry pôsobia na klinikách, v katechéze, venujú sa mládežníckym skupinám, majú materské školy a vysokoškolské internáty, ponúkajú duchovné cvičenia a iné duchovné podujatia.

Komunity majú v Mexiku, Kostarike, Argentína, USA, Španielsku, Írsku, Taliansku, Rusku, Japonsku, Kórei, Indonézii, Sierra Leone, Nigéria, Vietname a Indii.

zdroj: ACI

-msk-