Augustiniáni pozývajú na Štvrtky sv. Rity

Pätnásť štvrtkov pred sviatkom svätej Rity, ktorý sa v Cirkvi slávi 22. mája, môžu ľudia prísť do kláštora k augustiniánom v Košiciach, aby sa spolu modlili k patrónke v beznádejných situáciách. „Pätnásť štvrtkov sv. Rity vzniklo ako spomienka na stigmu, ktorú sv. Rita nosila na svojom tele pätnásť rokov. Takto sa pripravíme na slávnosť sv. Rity a pripomenieme si odkaz jej života: odpustenie a milosť pozerať sa na svet očami prebodnutej lásky. Budeme sa tieto štvrtky modliť spoločne za rodiny, zmierenie a odpustenie v rodinách, ako aj za chorých,“ povedal prior augustiniánov na Slovensku P. Juraj Pigula. Od 9. februára bude každý štvrtok o 18.00 hod. slávená svätá omša, pred ktorou o 17.30 hod. bude modlitba ruženca sv. Rity, zároveň bude možné pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Svätá Rita z Cascie je jednou z duchovných dcér sv. Augustína. „Rita je svätica všetkých. Cítime ju blízko pri nás tak pre jej obyčajný život, ako aj pre jej cestu životom – prešla a posvätila všetky stavy vo svojom živote,“ povedal P. Pigula. Skutočne, sv. Rita je svätá „nie tak pre chýr divov, ktorý jej ľudová úcta pripisuje, ako pre jej účinné orodovanie pred Bohom a pre jej ohromujúcu ‚normálnosť‘ každodenného života,“ povedal sv. Ján Pavol II.

Augustiniáni dokončievajú stavbu sanktuária sv. Rity, ktoré bude na Slovensku prvým kostolom zasväteným sv. Rite, v ktorom bude uchovaná aj jej relikvia.

Viac o Kostole sv. Rity na http://www.aug.sk/kostol-sv-rity/.

-msk-