Františkánski provinciálni ministri sa stretli v Ríme

Stretnutie provinciálnych ministrov františkánskej rehole, ktorí boli zvolení v priebehu roka 2016 sa uskutočnilo v Ríme, v dňoch 16.-26. januára 2017. Zo všetkých kontinentov sa stretlo 41 bratov s cieľom pomôcť tým, ktorí boli zvolení do služby vedenia jednotlivých spoločenstiev, aby túto úlohu mohli vykonávať čo najlepšie. V rámci stretnutia odzneli informácie o spôsoboch vedenia komunít, o cirkevno-rehoľných predpisoch, o duchovných i praktických aspektoch animácie, ale i o hodnotovom smerovaní rehole a prežívania františkánskej charizmy v tomto svete. Rovnako veľmi hodnotným sa ukázali stretnutia v menších jazykových skupinách, kde mohli účastníci zdieľať ťažkosti i radosti zo života bratov, prípadne hľadať odpovede na nejasnosti, ktoré sa objavujú v živote bratstiev.

Do programu bola zaradená aj účasť na spoločnej audiencii pápeža Františka v Ríme a v sobotu 21. januára putovali aj na známe miesta Greccio a Fonte Colombo, ktoré sú neodmysliteľne spojené so životom sv. Františka z Assisi. On zveril všetkých bratov najvyššiemu predstavenému, ktorým je Duch Svätý.

František Xaver OFM 

zdroj: frantiskani.sk

-msk-