Seminár KVPŽR bude s Petrom Dubovským

Teologicko-spirituálna komisia pri Konferencii vyšších predstavených ženských reholí pripravuje seminár, ktorého hosťom bude biblista jezuita Peter Dubovský. Celý seminár bude sprevádzať postava proroka Izaiáša a jeho cesta do Božích hlbín v momente náboženskej krízy. Seminár sa uskutoční v dňoch 10. – 12. februára 2017 v priestoroch Centra Salvator v Bratislave. Je určený pre provinciálne predstavené, predstavené, formátorky, sestry po zložení doživotnej profesie, ktoré majú záujem o danú tému.

Prof. Ing. Peter Dubovský, Th.D. SJ získal doktorát na Harvard Divinity School. Je dekanom Fakulty biblických vied na Pápežskom biblickom inštitúte a členom Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery.

-msk-