Augustiniáni slávia 20. výročie pôsobenia na Slovensku

V Roku zasväteného života si Rehoľa sv. Augustína na Slovensku pripomína 20. výročie založenia komunity v Košiciach. V utorok si ju bratia augustiniáni pripomenuli špeciálnym spôsobom. Pred slávnostnou svätou omšou pripravili pre laikov posedenie „Augustiniánska káva“. Pre hostí, ktorí prišli na túto slávnosť, pripravili o P. Pavol Benedik, OSA a p. Angelo Leme mini-talkshow, kde hosťom rozprávali zážitky z košických augustiniánskych aktivít. Zároveň týmto dňom otvorili augustiniánsky deň osláv, ktorý pokračoval slávnostnou svätou omšou. Hlavným celebrantom bol p. Pavol Benedik OSA, pápežský sakristián a zakladateľ rehole sv. Augustína na Slovensku.
Slávnostnou homíliou sa veriacim prihovoril P. Miguel Angel Orcasitas Gomez. V závere svätej omše sa prihovoril veriacim prior rehole sv. Augustína P. Juraj Pigula, OSA. Špeciálne poďakovanie adresoval bratom z Talianskej augustiniánskej provincie za ich stálu pomoc a podporu. „Slovenská komunita bratov augustiniánov je najmladšia rehoľa v celej Európe. Náš vekový priemer je približne, okolo 38-39 rokov. Ľudia, ktorí navštevujú našu komunitu, sú zároveň veľmi kreatívni. Dovolím si povedať, že náš kláštor je viac otvorenejší, ako ostatné. Ľudia môžu interreagovať spolu s komunitou,“ dodal P. Pigula, prior rehole sv. Augustína v Košickej Novej Vsi.
V slovenskej augustiniánskej komunite pôsobia piati augustiniáni. Ich rehoľa bratov sa zameriava na potreby ľudí, ktoré v danej provincii dôležité. Rehoľa pochádza z mníšskeho rádu, ktorej základným princípom je žiť hlbokú vieru. Na Slovensku sa zameriavajú na školstvo, rôzne aktivity počas celého roka. Venujú sa ľuďom, ktorí to na danom mieste potrebujú. Prvým priorom augustiniánskeho bratstva bol o. Pavol Benedik, OSA „Keď sme prišli prvýkrát do Košíc nemali sme nijaké plány. Túžili sme hlavne potom, aby ľudia spoznávali Boha, doniesť augustiniánskeho ducha hovoriť ľuďom a živote sv. Augustína.“ uviedol pápežský sakristián a zakladateľ rehole sv. Augustína na Slovensku.

Janka Pavelová

zdroj: tkkbs.sk