Augustiniáni v Košiciach opäť inšpirovali, a to nielen mladých

Augustiniáni ukončili ďalší úspešný kurz s témou Inšpirácie o hľadaní viery v Boha, hľadaní inšpirácií pre každý deň, o pochybnostiach a zmysle života, o hodnotách, ktoré sa oplatí žiť. Inšpirovaných je nielen 90 účastníkov v rôznych vekových kategóriách, ktorí tento kurz absolvovali, ale aj animátori so samotnými organizátormi. Ako povedala animátorka Jana Ištoňová: „Veľmi sa teším, že mi augustiniáni dali príležitosť byť tak trocha aj inšpiráciou pre ľudí v skupinke, ktorí mi boli zverení. Najviac ma teší to, že som sa mohla bližšie spoznať s ľuďmi, ktorých stretávam na omšiach v spoločenstve augustiniánov, ale nemali sme príležitosť zoznámiť sa.“

Jednotliví hostia prišli každú stredu do augustiniánskeho kláštora v Košiciach so svojimi inšpiráciami otvoriť priestor pre ďalšie, pretože každý jeden z nich priniesol niečo originálne. Pozvaní hostia ponúkli účastníkom 10 inšpiračných tém. Po prednáške a následnej diskusii pracovali účastníci v skupinkách, ktoré viedli animátori. „Páčila sa mi angažovanosť animátorov, ktorí sú mi inšpiráciou vo viacerých situáciách, napríklad pri zdieľaní. Čo sa týka prednášok, z každej som si odniesla nejakú myšlienku, ktorá sa ma v daný okamih dotkla. Páčila sa mi rôznorodosť prednášajúcich, ich svedectvá a autentickosť,“ povedala jedna z účastníčok Katarína Mižáková.

„Augustiniáni si naozaj dali záležať na výbere hostí a pozvali medzi nás osobnosti duchovného života, ktoré nás mali čím obohatiť, spomeniem napríklad otca Juraja Juricu, cirkevného právnika, či otca Pavla Hraboveckého, odborníka na Chestertona. Okrem priblíženia tém pre nás boli inšpirujúcim svedectvom života kňazov a dôkazom, že augustiniáni nie sú uzavretým spoločenstvom, naopak, tvoria krásne priateľské a plodné spoločenstvo aj s miestnou cirkvou a jej kňazmi,“ dodala Janka.

-msk-