Becquartová: Pápež chce, aby sa ženy viac zapájali do rozhodovania v Cirkvi

Rehoľná sestra Nathalie Becquartová, ktorá bude ako prvá žena v histórii mať právo hlasovať na biskupskej synode, zdôrazňuje, že Svätý Otec chce, aby sa ženy viac zapájali do rozhodovacieho procesu v Cirkvi. Francúzska rehoľníčka pre Vatikánsky rozhlas priznáva, že vníma vymenovanie za jedného z dvoch podsekretárov Synody biskupov ako úžasné gesto dôvery zo strany pápeža.

„Pre mňa je to predovšetkým výzva k ešte väčšej službe, ale aj ďalšie veľké dobrodružstvo viery,“ hovorí sestra Becquartová a zdôrazňuje, že pápežove rozhodnutie bolo pre ňu obrovským prekvapením.

Nie je to prvýkrát, čo francúzska rehoľníčka razí cestu v cirkevných štruktúrach. Vo francúzskej konferencii biskupov bola prvou ženou zodpovednou za službu a povolania pre mládež. V roku 2016 sa podieľala na príprave synody o mládeži. Od roku 2019 je tiež konzultantkou Generálneho sekretariátu Synody biskupov.

Rozhodnutím pápeža Františka sa teraz stala podsekretárou Synody biskupov spolu so španielskym augustiniánom pátrom Luisom Marínom de San Martín. Budú úzko spolupracovať s generálnym sekretárom biskupskej synody kardinálom Mariom Grechom.

„Vymenovanie sestry Becquartovej znamená otvorenie dôležitých dverí, čas ukáže, aké ďalšie kroky sa majú podniknúť,“ povedal kardinál Grech, zdôrazňujúc, že nedávne synody požadovali väčšie docenenie úlohy žien pri rozhodovaní v Cirkvi.

Zdroj: TK KBS, RV pl