Kapucíni prinášajú modlitbovú prípravu nad rokom rodiny Amoris laetitia

Kapucíni na Slovensku prinášajú modlitbovú prípravu nad Osobitným rokom rodiny Amoris laetitia. Zverejnili ju na webstránke.

Každú stredu pozývajú kapucíni k modlitbe sv. Jozefa, prečítaniu jednej kapitoly Apoštolského listu Svätého Otca Františka Patris corde (o vyhlásení mimoriadneho Roka sv. Jozefa), zamysleniu nad textom a modlitieb k svätej Rodine a na úmysel Svätého Otca (Otčenáš, Zdravas, Sláva).

„Rodina si podľa vlastných možností a očakávaní môže modlitbovú prípravu obohatiť. Napríklad spoločným predsavzatím, pôstom, každodennou modlitbou či skutkom milosrdenstva. Zvlášť sa odporúča krátka, strelná modlitba – „Ježiš, Mária, Jozef! Vám zverujem svoje srdce i svoju dušu“ – častejšie v priebehu dňa,“ odporúčajú kapucíni.

Osobitný rok rodiny „Amoris laetitia“ ohlásil pápež František 27. decembra 2020. Ako oznámil, začne sa 19. marca 2021 na slávnosť sv. Jozefa, pri 5. výročí vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine Amoris laetitia – Radosť lásky. Rok reflexie nad Amoris laetitia vyvrcholí v júni 2022, keď sa bude v Ríme konať 10. svetové stretnutie rodín.

Ako vysvetlil Svätý Otec v príhovore pred modlitbou Anjel Pána, bude to špeciálny rok uvažovania nad vzorom manželskej a rodinnej lásky podľa podnetov spomenutého dokumentu a so zreteľom na evanjelizačnú úlohu rodiny. Cieľom bude prehĺbiť si poznanie Amoris laetitia, pričom o koordinovanie iniciatív sa bude starať Dikastérium pre laikov, rodinu a život.

Zdroj: TK KBS / kapucini.sk