Benediktíni mali večné sľuby

Vo štvrtok 8. decembra 2016, počas slávnostnej konventuálnej omše slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie, zložil benediktín Svorad Mária Tirpák večné mníšske sľuby v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Na slávnosti sa tiež zúčastnili mnísi z benediktínskych kláštorov v Poľsku (Tyniec, Lubiń, Biskupów), Čechách (Břevnov) a Maďarsku (Pannonhalma).

Mníšske sľuby stálosti, spôsobu života a poslušnosti viažu mnícha s konkrétnym spoločenstvom na celý život, v duchu Reguly sv. Benedikta. Zloženiu večných sľubov predchádza obdobie formácie (min. 5 rokov), po ktorom celé spoločenstvo spoločne rozhoduje o súcosti kandidáta pre život v kláštore. Nový mních sa zasväcuje Bohu v spoločenstve do ktorého bol povolaný, aby na konkrétnom mieste spolu so svojimi bratmi oslavoval Boha svojou modlitbou i prácou.

zdroj:benediktini.sk

-msk-